15 643 36 93  osiedlelesna@mzb-stalowawola.pl

Marzysz o własnym „M” w Stalowej Woli na osiedlu nowoczesnym, pełnym zieleni, gdzie wszystko czego potrzebujesz znajduje się na wyciągnięcie ręki? Ta oferta jest dla Ciebie! Zapraszamy do udziału w Programie Nowa Perspektywa, będącym kontynuacją Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. jest sprawdzonym partnerem w budowie mieszkań w stanie deweloperskim pod długoterminowy wynajem z dojściem do własności z możliwością wcześniejszego wykupu. 

Nasza inwestycja dedykowana jest osobom fizycznym i prawnym, które złożą w wyznaczonym terminie aplikację i przejdą pozytywną weryfikację zdolności płatniczej. To również ukłon w stronę osób, gdzie jeden z wnioskodawców pracuje poza granicami kraju.

Nowa perspektywa zaprasza osoby będące w związku małżeńskim, nieformalnym związku partnerskim, osoby samotne, posiadające małoletnie dzieci bądź bezdzietne. Istotnym kryterium jest wiek do 45 lat jednego z wnioskodawców i nie posiadanie tytułu własności lub jego części do innego lokalu, budynku mieszkalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

NOWA PERSPEKTYWA

Zakres inwestycji
Osiedle Leśna – I-szy etap tworzą trzy bloki wielorodzinne Leśna 1,3 i 5 wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstanie łącznie 108 mieszkań dwu, trzy i czteropokojowych o rozpiętości metrażu od 34 do 79 metrów kwadratowych, 60 podziemnych miejsc garażowych oraz 72 naziemne miejsca postojowe. 

Warunki uczestnictwa
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie Nowa Perspektywa jest posiadanie zdolności płatniczej. Po odliczeniu zobowiązań związanych z zakupem, bieżącym użytkowaniem lokalu oraz innych zobowiązań finansowych wnioskujący powinien dysponować minimalnym dochodem dla gospodarstwa jednoosobowego w kwocie 1200 złotych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 800 złotych miesięcznie na każdego członka rodziny.

Ocena zdolności płatniczej 
Badanie zdolności płatniczej będzie przeprowadzane przez Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli, w oparciu o analizę złożonej aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Programu

Kwalifikacja do udziału w Programie
Aplikacje rozpatrywane będą w oparciu o analizę zdolności finansowej, ocenę stanu posiadania tytułu własności do innego lokalu oraz przyznaną punktację

Nowa Perspektywa - opłaty

  • Opłata wstępna pokrywa początkowe koszty Programu i jest naliczana w wysokości 50 złotych za każdy metr kwadratowy lokalu.

  • Wkład własny to 20 procent wartości lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego.

Opłata Czynszowa naliczana jest za każdy metr kwadratowy lokalu mieszkalnego. Składa się z Raty Zaliczkowej na Poczet Wykupu Mieszkania oraz Opłaty Administracyjnej.

 ​Rata zaliczkowa na poczet wykupu mieszkania

  • Mieszkanie na parterze z miejscem postojowym naziemnym: 50zł
  • Mieszkanie na parterze z miejscem postojowym podziemnym: 52zł
  • Mieszkanie na piętrze z miejscem postojowym naziemnym: 49zł
  • Mieszkanie na piętrze z miejscem postojowym podziemnym: 51zł

 Opłata administracyjna 4zł