15 643 36 93  osiedlelesna@mzb-stalowawola.pl

Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli Sp. z o.o. ogłasza
 nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych 
powstających w I-szym etapie realizacji Osiedla Leśna w Stalowej Woli w ramach Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Nowa Perspektywa”

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółki w terminie od 11.12.2023 roku do 16.02.2024 roku celem pobrania formularzy, określenia wymaganych załączników oraz wyznaczenia terminu złożenia aplikacji.
 
Wypełnione druki formularzy wraz załącznikami należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1A w terminie wyznaczonym w dniu ich pobrania. Aplikacje w chwili ich złożenia zostaną wstępnie zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych i w razie stwierdzenia braków, wnioskodawcy będą proszeni o ich uzupełnienie w wyznaczonym czasie. Weryfikacja kwalifikacyjna prowadzona będzie przez MZB w oparciu zasady określone w Regulaminie Programu po skompletowaniu wszystkich złożonych aplikacji.  Listę osób zakwalifikowanych do Programu MZB ogłosi najpóźniej do dnia 31.03.2024roku. Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II kwartale 2024 roku, a  jej zakończenie w IV kwartale 2025 roku.

Program Nowa Perspektywa, w ramach którego jest realizowana budowa Osiedla Leśna, jest kontynuacją Stalowowolskiego Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z Perspektywą w Stalowej Woli”. Miejski Zakład Budynków jest sprawdzonym partnerem w budowie mieszkań w stanie deweloperskim pod długoterminowy wynajem z dojściem do własności oraz możliwością wcześniejszego wykupu. 

Serdecznie zapraszamy! Spełniamy marzenia o posiadaniu własnego mieszkania!

Więcej informacji na www.osiedlelesna.com.pl

Miejski Zakład Budynków  Sp z o.o. 
ul. Dmowskiego 1A 37-450
Stalowa Wola 
Email: osiedlelesna@mzb-stalowawola.pl 
Tel: 15 643 36 93 lub 15 643 36 90